Vi kommer under två dagar diskutera och insupa kunskaper om åtgärder för att nå miljökvalitetsnormerna. Hit […]
2017 års vattendagar hölls 14-16 november i Halmstad med temat Hållbara vatten – Hur skapar vi […]