Vattendagarna 13-15 oktober 2021 arrangeras av Svenska Föreningen för Limnologi tillsammans med Länsstyrelsen i Jämtlands län. […]