Vi kommer under två dagar diskutera och insupa kunskaper om åtgärder för att nå miljökvalitetsnormerna. Hit hör åtgärder för att minska övergödningen i sjöar, åtgärder för att få upp och ned fiskar i vattendrag och mycket annat. Den tredje dagen, 9 oktober, beger vi oss ut i fält för att titta på lokala åtgärder och besöka området som brandhärjades 2014.

Anmälan är nu öppen LÄNK!

Programmet har satts ihop i samverkan mellan SFL, Länsstyrelsen Västmanland och Life IP Rich Waters.

Varmt välkommen!

Styrelsen

Stångåns gamla fåra

Categories:

Comments are closed