Välkomna till årets Vattendagar, 7-9 oktober i Västerås!

Vi kommer under två dagar diskutera och insupa kunskaper om åtgärder för att nå miljökvalitetsnormerna. Hit hör åtgärder för att minska övergödningen i sjöar, åtgärder för att få upp och ned fiskar i vattendrag och mycket annat. Den tredje dagen, 9 oktober, beger vi oss ut i fält för
Read More

2017 års vattendagar

2017 års vattendagar hölls 14-16 november i Halmstad med temat Hållbara vatten – Hur skapar vi en blågrön infrastruktur med bevarad biologisk mångfald? Bilder och presentationer finner Du under fliken ”Vattendagarna”.  
Read More