Anmälan är öppen gå in och anmäl dig HÄR

Vi kör vattendagarna som vanligt i år men självklart med alla relevanta försiktighetsmått, bra avstånd mycket handsprit och god hygien. Det kommer att bli fantastiskt att äntligen få träffas igen.

Det finns möjlighet att delta digitalt för de som av olika anledningar inte kan åka upp. Val för det finns i anmälan.

Vattendagarna 13-15 oktober 2021 arrangeras av Svenska Föreningen för Limnologi tillsammans med Länsstyrelsen i Jämtlands län. Årets program innehåller allt från utblickar i Europa och nydanande forskning till såväl föreläsningar om vattenhushållning och populationsdynamik som artinteraktioner och främmande arter. Under den avslutande exkursionsdagen kommer vi också att få ta del av erfarenheter från restaurerade vattendrag i Norrland. Vi ser mycket fram emot att äntligen kunna erbjuda dessa dagar igen och hoppas få se er där!
Vi kommer att uppdatera vår hemsida (www.limnologerna.org) och facebooksida (Svenska Föreningen för Limnologi) med mer information vartefter.
Planera in dagarna i din kalender så ses vi i oktober!

Categories:

Tags:

Comments are closed