Jakob Bergengren

Miljöingenjör på Tekniska verken i Linköping. Arbetar med vattenfrågor i allmänhet och vattenkraft i synnerhet. Fokus på akvatisk biologisk mångfald, stormusslor, fisk och miljöåtgärder inom vattenkraften (NAP). Har ett närapå 20-årigt förflutet på Länsstyrelsen i Jönköping/Västernorrland och även ett antal år på HaV.

Har ett närapå 20-årigt förflutet på Länsstyrelsen i Jönköping/Västernorrland och även ett antal år på HaV.

Categories:

Tags:

Comments are closed