3-5 oktober Hässleholm

Välkomna att delta på årets Vattendagar i Hässleholm

Program Tisdag 3 oktober

TEMA: I Det frisläppta vattnet

09.00 Registrering och fika
09.30-10.00 Välkommen till Vattendagarna 2023 och praktisk information
10.00-10.15 Inledning dag 1, Johan Kling, Havs- och vattenmyndigheten
10.30-12.00 Ålpass, Moderatorer Johan Wagnström och Jakob Bergengren
–  Ålens situation idag
            –  Samtal om uppföljning
            –  Samtal om utsättning
            –  Samtal om odling
            –  Fria ordet
12:00 LUNCH
12:45Årsmöte, SFL
13:30-14:00 Råån- frisläppt och forsande, Anna Ohlsson, Helsingborgs stad
14:00-14.30 Fritt flödande Rönne å, Tord Andersson, Klippans kommun
14.30-15.00 En tillskruvad lösning för fiskpassage, Johan Tielman, Uniper
15:00-15.30 FIKA
15.30-16.00 När släpps NAP:en fri och aktuell status, Anna Jivén, Vattenkraftens miljöfond
16.00-16.30 Nordiska Väsen kan berätta historien om den biologiska mångfalden, Linnéa Jägrud, Biolog och författare
18.00 Postersession och mingel
19.00 MIDDAG med underhållning

Onsdag 4 oktober

Tema: Det tillfälliga, bortglömda och uttorkade vattnet

Moderators Johanna Egerup

08.30-08.45Välkommen till dag två och praktisk information
08.45-09.15 Inledning dag 2 Vatten för biologisk mångfald, Maria Elenius, SMHI
09.15-10.00 Danska erfarenheter av restaurering i vattenmiljöer, Bjarne Moeslund, WSP och Jannik Seslef, Assens kommune
10.00-10.30 SemiAquaticLife i vått och torrt – erfarenheter från ett Life-projekt, Kristian Nilsson, Länsstyrelsen Skåne och Marika Stenberg Ekoll AB
10.30-11.00 FIKA
11.00-11.30 Dags att ta reda på våtmarkernas effekter på klimatet, Karin Eklöf, SLU
11.30-12.00 Våtmarksrestaurering i Skåne, Alexander Nordström, Lst Skåne
12.00-12.30Våtmarksrestaurering i Sverige och koppling till övrig vattenvård, Karin Glauman, Naturvårdsverket
12.30-13.30 LUNCH
13.30-14.00 Slå pluggar man och så pluggar man inte för att lyckas återväta, Fredrik Jonsson, Skogsstyrelsen
14:00 – 14:30Det nationella arbetet med invasiva främmande arter, Lina Tomasson, HaV
14.30-15.00 FIKA
15.00-15.30Större och mindre rovmärla. Två av de minst önskade invasiva främmande arterna nyligen upptäckta i Sverige, Ulf Bjelke, Artdatabanken
15:30-16:00Så blev 150 ton salt räddningen för Saxtorpssjöarna, Cajza Eriksson, Länsstyrelsen Skåne
16.00-16.30 Öringen svettas ihjäl! Joacim Näslund, SLU
16.30-16:45Avslutning, SFL
16:45Morgondagens spännande exkursion, Länsstyrelsen Skåne

Onsdag 5 oktober

Exkursion

08.30-16.00 prel tid
En dag där vi följer vattnets väg från Hässleholm till havet vid Skälderviken. Under vägen stannar vi till på ett antal platser för att se olika typer av åtgärder. Allt från restaurerade våtmarker, skapade omlöp till dämmen som ska sänkas av.