Välkomna på årets Vattendagar 2020, 6-8 oktober på Frösö Park i Östersund! Med spännande föreläsningar på temat konnektivitet och biologisk mångfald liksom på temat klimat vill vi belysa aktuella frågor och göra nedslag i pågående projekt. Vi kommer också att få möjlighet att följa med på exkursion i Östersunds vattenmiljöer och åtgärder som genomförts. Vi ser framåt och kommer självklart att genomföra konferensen endast om Folkhälsomyndighetens rekommendationer tillåter det.