Nu har årets vattendagar i Västerås genomförts.

Det var två dagar med diskutera och kunskaper om åtgärder för att nå miljökvalitetsnormerna. Hit hör åtgärder för att minska övergödningen i sjöar, åtgärder för att få upp och ned fiskar i vattendrag och mycket annat. Den tredje dagen, 9 oktober, var ett fältbesök  för att titta på lokala åtgärder och besöka området som brandhärjades 2014.

Länkar till presentationer och annat material nås genom programmet nedan.

Måndag 7 oktober

08:00
Registrering med smörgåsfika
09:30
Välkomna och Praktisk information
Anna Linusson, Vattenvårdsdirektör Norra Östersjön
09:45
David Liderfelt, Lst Västmanland
TEMA: Övergödning och internbelastning
10:00
Ernst Witter, Lst Örebro
10:30
Brian Huser, SLU
Mikael Malmaeus, IVL
11:00
Mats Svensson, HaV
11:30
Katarina Forslöw, Stockholms stad
12:00
Lunch
12:30
Välkomna till SFL:s årsmöte
SFL:s styrelse
13:15
Jenny Herbertsson och Linda Aldebert, Katrineholms kommun
13:45
Andreas Hedrén, Växjö kommun
14:15
Magnus Karlsson, IVL
14:45
Fika
15:15
Martin Reutgard och Martin Karlsson, Ecopelag
15:45
Paneldiskussion kring övergödning – når vi målen?
Moderator + talare
16:15 –
17:15
Göta älv – från källa till hav
Anders Sporsén Eriksson
18:45
Mingel, drink och poster-session
19:30
Middag

Tisdag 8 oktober

08:15
Presentation av nya styrelsen samt praktisk information
Moderator, Ulla Persson
TEMA: Konnektivitet
08:30
Anna Jivén, VD Vattenkraftens miljöfond
09:00
Andreas Bäckstrand, Sea2source
09:30
Tord Andersson, Klippans kommun
10:00
Kaffe
10:30
Susanna Hansen, Västerås stad
11:00
Johan Lind, Mälarenergi
11:30
Till kännedom om aspens Leuciscus aspius biologi
Mikael Svensson, Artdatabanken
12:00
Lunch
13:00
Magnus Lundberg, Tranås energi
13:30
Eric Lillberg, Vattenfall
14:00
Katinka Ingves och Anders Ahnesjö, Svenska kanotförbundet
14:30
Fika
15:00
Jenny Liökel, HaV
15:30
Paneldiskussion kring konnektivitet – når vi målen?
Moderator + talare
16:00
Mårten Berglind, Lst Västmanland
16:30
Introduktion till exkursionsdagen
Lst Västmanland
17:00
Årets vattendagar är slut för de som inte ska med på Exkursionsdagen

Onsdag 9 oktober

08:00
Avresa med buss från Elite Stadshotellet Västerås
Exkursionsdagen inleds med en förevisning av de två stadsnära åtgärderna för fria vandringsvägar för fisk som genomförts i Västerås stad under 2019. Det gäller Turbinhuset och Falkenbergska kvarnen. Susanna Hansen från Västerås stad och Johan Lind från Mälarenergi visar och berättar om projekten.

Därefter åker vi norrut i länet till platsen där skogsbranden i Västmanland 2014 hade sitt centrum. Där kommer vi äta lunch samt få ta del av tre olika perspektiv i en skogsbrand:

  • När skogen brann. Mellanskog berättar om markägarperspektivet i branden. Mårten Gustavsson, Mellanskog.
  • Hälleskogsbrännan, naturen börjar om. Guidning utifrån natur och ekologi efter en skogsbrand. Tom Sävström, naturguide.
  • Hur påverkas vattnet efter en skogsbrand? SLU berättar om forskningen i vattenfrågan efter branden. Deltar gör någon från SLU.
Ca. 15:00
Tillbaka till Västerås centralstation