Styrelsen väljs på årsmötet och årsmötesprotokoll finns att tillgå på hemsidan och övriga styrelseprotokoll liksaå. Du kan också se vilka som suttit i tidigare styrelser.

Karin Olsson
Ordförande Limnolog från Lunds universitet som arbetar på Länsstyrelsen i Skåne med vattenfrågor, främst restaurering av vattendrag. Gillar att måla
Read more.
Jakob Bergengren
Ledamot
Read more.
Erik Årnfelt
Erik Årnfelt
Ledamot Arbetar på Havs och vattenmyndigheten med alla frågor kring fysisk restaurering i limniska miljöer. Brinner även för GIS, kartor
Read more.
Annika Stål Delbanco
Kassör Jobbar som naturmiljökonsult på Calluna AB som koordinator för försäljning inom vattentjänster. Fil dr i Limnologi.
Read more.