2021 års vattendagar planeras till 13-15 oktober i Östersund

Svenska föreningen för limnologi bildades 1978

Limnologerna finns också på facebook

Sidfot