Vill du bidra till föreningen och stödja det limnologiska arbetet i Sverige?

Svenska föreningen för limnologi bildades 1978

Limnologerna finns också på facebook

Om oss

Sveriges förening för limnologi

Sveriges förening för limnologi bildades i maj 1978. Sedan dess har föreningen anordnat Vattendagarna i stort sett varje år. Efter mer än 40 år har närmare 10 000 vattenintresserade deltagit på Vattendagarna!

Föreningen är till för alla som är intresserade av limniska miljöer och arter knutna till dessa samt vill lära sig mer och diskutera aktuella ämnen. Föreningen verkar för att förbättra våra sjöar och vattendrag samt i förlängningen kust och hav genom att sprida kunskap, visa goda exempel och skapa en plattform för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Vattendagarna anordnas ofta i samarbete med Länsstyrelser, Kommuner och andra organisationer för att nå ut till så många som möjligt. Vatten är livsviktigt för oss alla och tillsammans kan vi arbeta för att bevara och förbättra våra sjöar och vattendrag till nytta för oss människor, naturen och miljön.