Svenska föreningen för Limnologi bildades maj 1978. 

SFL-historia

1978-05-10 Föreningen bildades

1979-04-09–10 Vdgr Göteborg ”Biologiska metoder att styra akvatiska ekosystem”

1980-03-26–27 Vdgr Lund ”Indikatororganismer – finns de?”

1981-03-18–19 Vdgr Stockholm ”Miljögifter i akvatiska ekosystem”

1981-09-28–10-02 Symposium i Färna ”Näringskedjor i skogslandets sjöar och vattendrag”

1982-03-23–24 Vdgr Göteborg ”Till vad skall vi ha våra kalkade sjöar?”

1983-03-29–30 Vdgr Lövånger ”Fiskar-fiske-fisk”

1984-03-06–08 Vdgr Uppsala ”Limnologiska effekter av nya energislag”

1985-03-05–06 Vdgr Göteborg ”Anspråk och konflikter vid sjöutnyttjande + Kriterier för klassificering av sjöar”

1986-03-04–05 Vdgr Kalmar ”Aktuell limnologisk forskning”

1987-03-03–05 Vdgr samt Nordiskt limnologmöte Lund ”Att kalka fritt var stort – att kalka rätt blir större + Jordbrukets vattenvårdsproblem”

1988-03-08–09 Vdgr Linköping ”Samhället och vattnet”

1989-04-11–12 Vdgr Uppsala ”Kvicksilver, bedömningsgrunder, stora sjöarna mm”

1991-10-15–16 Vdgr SLU Uppsala ”Våtmarksfilter + naturlig försurning i norr?”

1992, 11-17–18 Vdgr SLU Uppsala ”Miljöövervakning och miljömål”

1993, 11-17–18 Vdgr Lst Jönköping ”Vätterns vattenvårdsförbund + miljögifter”

1994-11-16–17 Vdgr Karlstad ”Biologisk mångfald i limniska system + Orsaker till försurning”

1995-11-14–15 Vdgr Falun ”Klimatets betydelse för variationen i limniska system”

1996-11-19–20 Vdgr Uppsala ”Var står den limniska forskningen idag och hur kom vi dit? + Halvering av kvävebelastningen – utopi eller verklighet?”

1997-11-25–26 Vdgr Lund ”Avrinningsområdet: det nya konceptet i vattenvård + Styrning av limniska ekosystem”

1998-11-17–18 Vdgr Stockholm ”Biologisk mångfald i våra vatten – varför är det så viktigt?”

1999-12-1–2 Vdgr Linköping ”Vilken vattenkvalité vill vi ha? Kan olika miljöintressen förenas?”

2000-11-21–22 Vdgr Kalmar ”Vattnet i skogen”

2001-11-20–21 Vdgr Halmstad ”Våtmarker i land och stad – nödvändiga byggstenar i fungerande avrinningsområden”

2002-11-26–28 Vdgr Falun ”Metaller och organiska miljögifter”

2003-12-03–04 Vdgr Stockholm ”Vatten i en föränderlig värld – Roller, ansvar och möjligheter till förbättringar av vattensituationen när nya EU-direktiv införs”

2004-11-23–24 Vdgr Norrköping ”Hur påverkar förändringar i klimat och vattenflöden vattenkvalitet och biologi?”

2005-11-30 till 2005-12-02 Vdgr Jönköping ”Rinnande vatten – Påverkan, åtgärder och restaurering”

2006-11-20 till 2006-11-22 Vdgr Malmö ”Kväve – vad spelar det för roll?”(Presentationerna finns som pdf-filer )

2007-11-20 till 2007-11-22 Vdgr Stockholm ”Den glömda mångfalden!”(Presentationerna finns som pdf-filer)

2008-12-09 till 2008-12-11 Vdgr Uppsala ”Konkurrensen om vattnet!”(Presentationerna finns som pdf-filer )

2009-12-08 till 2009-12-09 Vdgr Bollnäs, ”Tid för åtgärder – dags för handling” (Presentationerna finns som pdf-filer )

2010-11-08 till 2010-11-10 Vattnet i förändring”, Göteborg (Presentationerna finns som pdf-filer)

2011-11-30 till 2011-12-02, Vdgr Skövde ”Från sött till Salt” (Presentationerna finns som pdf och ppt)

2012, 23-25 okt, Jönköping ”Med spett och spade – åtgärder för bättre vatten”

2013. Inställt på grund av konkurs i eventföretaget Congrex.

2014, 25 nov- 27 nov 2014, Kristianstad. ”Vatten och samhälle – möjligheter och utmaningar!”

2015, 13-15 oktober, Växjö. ”Åtgärdsarbetet i realiteten – är Sverige på rätt väg? Sjöar, utmaningar, innovationer och nytänk.” 2016, 24-26 oktober, Umeå. ”Skogsbruk och vattenkraft i harmoni med miljökvalitetsnormer och miljömål – Har vi styrmedlen, samverkansformerna och kunskapen?”