3-5 oktober Hässleholm

Nu är årets vattendagar i Hässleholm genomförda.

Ett stort tack till alla som deltog , det var intensiva, intressanta och tankeväckande dagar. Nedan finns alal presentationer från dagarna under respektive programpunkt. Väl mött nästa år i Norrköping. Samma tid, samma trevliga sällskap.

Program Tisdag 3 oktober

TEMA: I Det frisläppta vattnet

09.00 Registrering och fika
09.45-10.00 Välkommen till Vattendagarna 2023 och praktisk information
10.00-10.15 Inledning dag 1, Johan Kling, Havs- och vattenmyndigheten📂
10.30-12.00 Ålpass, Moderatorer Johan Wagnström och Jakob Bergengren
–  Ålens situation idag
            –  Samtal om uppföljning
            –  Samtal om utsättning
            –  Samtal om odling
            –  Fria ordet
📂
12:00 LUNCH
12:45Årsmöte, SFL
13:30-14:00 Råån- frisläppt och forsande, Anna Ohlsson, Helsingborgs stad📂
14:00-14.30 Fritt flödande Rönne å, Karin Olsson, Länsstyrelsen Skåne📂
14.30-15.00 En tillskruvad lösning för fiskpassage, Johan Tielman, Uniper📂
15:00-15.30 FIKA
15.30-16.00 När släpps NAP:en fri och aktuell status, Anna Jivén, Vattenkraftens miljöfond📂
16.00-16.30 Nordiska Väsen kan berätta historien om den biologiska mångfalden, Linnéa Jägrud, Biolog och författare
18.00 Postersession och mingel
19.00 MIDDAG med underhållning

Onsdag 4 oktober

Tema: Det tillfälliga, bortglömda och uttorkade vattnet

Moderators Johanna Egerup

08.30-08.45Välkommen till dag två och praktisk information
08.45-09.15 Vatten för biologisk mångfald, Maria Elenius, SMHI📂
09.15-10.00 Danska erfarenheter av restaurering i vattenmiljöer, Bjarne Moeslund, WSP och Jannik Seslef, Assens kommune📂 📂
10.00-10.30 SemiAquaticLife i vått och torrt – erfarenheter från ett Life-projekt, Kristian Nilsson, Länsstyrelsen Skåne och Marika Stenberg Ekoll AB📂
10.30-11.00 FIKA
11.00-11.30 Dags att ta reda på våtmarkernas effekter på klimatet, Karin Eklöf, SLU📂
11.30-12.00 Våtmarksrestaurering i Skåne, Alexander Nordström, Lst Skåne📂
12.00-12.30Våtmarksrestaurering i Sverige och koppling till övrig vattenvård, Karin Glauman, Naturvårdsverket📂
12.30-13.30 LUNCH
13.30-14.00Slå pluggar man och så pluggar man inte för att lyckas återväta, Fredrik Jonsson, Skogsstyrelsen📂
14:00 – 14:30Det nationella arbetet med invasiva främmande arter, Lina Tomasson, HaV📂
14.30-15.00 FIKA
15.00-15.30Större och mindre rovmärla. Två av de minst önskade invasiva främmande arterna nyligen upptäckta i Sverige, Ulf Bjelke, Artdatabanken📂
15:30-16:00Så blev 150 ton salt räddningen för Saxtorpssjöarna, Cajza Eriksson, Länsstyrelsen Skåne📂
16:00 – 16:30Kompetenscenter vattenrestaurering Sverige, Juha Salonsaari Ljusnan-Voxnans Vattenvårdsförbund📂
16.00-16.30 Öringen svettas ihjäl! Joacim Näslund, SLU📂
16.30-16:45Avslutning, SFL
16:45Morgondagens spännande exkursion, Länsstyrelsen Skåne

Torsdag 5 oktober

Exkursion

08.30-16.00 
En växlande dag där vi följde vattnets väg från Hässleholm till havet vid Skälderviken. Under vägen stannade vi till på ett antal platser för att se olika typer av åtgärder. Allt från restaurerade våtmarker, skapade omlöp till dämmen som ska sänkas av.