2015 års vattendagar:

Åtgärdsarbetet i realiteten – är Sverige på rätt väg?

          Sjöar, utmaningar, innovationer och nytänk

 

Vattendagarna lockade 190 deltagare som fick ta del av en intressanta och kunskapsspäckade presentationer. Alla presentationer finns beskrivna i Abstracts för vattendagarna 2015. På länkarna nedan kan presentationerna laddas hem. SFL uppdaterar och kompletterar listan så fort klartecken getts av föreläsaren.

Bo Frank, kommunalråd betonade vikten av att upprätthålla en god vattenkvalitet i Växjö-sjöarna

Bo Frank, Växjös kommunalråd, betonade i sitt välkomsttal vikten av att upprätthålla en god vattenkvalitet i Växjösjöarna.

Dag 1, 13 oktober 2015

Fortsatt restaurering av Växjösjöarna, Andreas Hedrén, Växjö kommun

Effektiva åtgärder med rätt kunskap – Ett gediget beslutsunderlag bakom nysatsningen på arbetet med Växjös sjöar. Sven Thunell, ALcontrol AB

Modellering av status och åtgärder i sjöar. Utmaningar och nytta av hydrodynamisk biokemisk modellering av Växjösjöarna. Lars-Göran Gustafsson, DHI

Tid för bättre vatten. Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. Irene Bohman, Södra Östersjöns vattendistrikt

Vattenvårdsarbete i Kävlingeån – 20 år av lokal samverkan, Anna Olsson, Höje å- och Kävlingeåns vattenråd, Lunds kommun

Paneldebatt

Första dagen avrundades med en paneldiskussion om ansvar och kostnader för åtgärdsarbetet. Diskussionen leddes av moderatorn Lennart Henrikson. Deltagare i paneldebatten var Thomas Johansson, HaV, Irene Bohman, Vattenmyndigheten för Södra Östersjön, Ola Broberg, Södra Östersjöns vattendelegation, Mats Blomberg, Södra skogsägarna, Marcus Hoffman LRF och Andreas Hedrén, Växjö kommun.

Dag 2, 14 oktober 2015

Möjligheter med integrerad hydrodynamisk biokemisk modellering av övergödda sjöar. Jørgen Krogsgaard Jensen, DHI

Åtgärder för att minska P-läckage från sediment. Metoder, resultat och framsteg. Brian Huser, SLU.

Så ökar vi produktionen, den biologiska mångfalden och minskar näringsläckaget från jordbruket! Dennis Wiström, Västerviks kommun.

Så återskapades Lilla Attsjön. Per-Erik Larsson Södra Skogsägarna

Exkursion på Trummen

Några av deltagarna vid exkursionen på sjön Trummen.

 

Fler foton från fältutflykten

Per Nyström

Per Nyström redogjorde för återplanteringsförsök av bandnate.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vid Trummens strand

Vid Trummens strand