Vattendagarna 2015

  2015 års vattendagar:

  Åtgärdsarbetet i realiteten – är Sverige på rätt väg?

            Sjöar, utmaningar, innovationer och nytänk

   

  Vattendagarna lockade 190 deltagare som fick ta del av en intressanta och kunskapsspäckade presentationer. Alla presentationer finns beskrivna i Abstracts för vattendagarna 2015. På länkarna nedan kan presentationerna laddas hem. SFL uppdaterar och kompletterar listan så fort klartecken getts av föreläsaren.

  Bo Frank, kommunalråd betonade vikten av att upprätthålla en god vattenkvalitet i Växjö-sjöarna

  Bo Frank, Växjös kommunalråd, betonade i sitt välkomsttal vikten av att upprätthålla en god vattenkvalitet i Växjösjöarna.

  Dag 1, 13 oktober 2015

  Fortsatt restaurering av Växjösjöarna, Andreas Hedrén, Växjö kommun

  Effektiva åtgärder med rätt kunskap – Ett gediget beslutsunderlag bakom nysatsningen på arbetet med Växjös sjöar. Sven Thunell, ALcontrol AB

  Modellering av status och åtgärder i sjöar. Utmaningar och nytta av hydrodynamisk biokemisk modellering av Växjösjöarna. Lars-Göran Gustafsson, DHI

  Tid för bättre vatten. Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. Irene Bohman, Södra Östersjöns vattendistrikt

  Vattenvårdsarbete i Kävlingeån – 20 år av lokal samverkan, Anna Olsson, Höje å- och Kävlingeåns vattenråd, Lunds kommun

  Paneldebatt

  Första dagen avrundades med en paneldiskussion om ansvar och kostnader för åtgärdsarbetet. Diskussionen leddes av moderatorn Lennart Henrikson. Deltagare i paneldebatten var Thomas Johansson, HaV, Irene Bohman, Vattenmyndigheten för Södra Östersjön, Ola Broberg, Södra Östersjöns vattendelegation, Mats Blomberg, Södra skogsägarna, Marcus Hoffman LRF och Andreas Hedrén, Växjö kommun.

  Dag 2, 14 oktober 2015

  Möjligheter med integrerad hydrodynamisk biokemisk modellering av övergödda sjöar. Jørgen Krogsgaard Jensen, DHI

  Åtgärder för att minska P-läckage från sediment. Metoder, resultat och framsteg. Brian Huser, SLU.

  Så ökar vi produktionen, den biologiska mångfalden och minskar näringsläckaget från jordbruket! Dennis Wiström, Västerviks kommun.

  Så återskapades Lilla Attsjön. Per-Erik Larsson Södra Skogsägarna

  Exkursion på Trummen

  Några av deltagarna vid exkursionen på sjön Trummen.

   

  Fler foton från fältutflykten

  Per Nyström

  Per Nyström redogjorde för återplanteringsförsök av bandnate.

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  Vid Trummens strand

  Vid Trummens strand