Vattendagarna 2019

Boka in 2019 års vattendagar, 7-9 oktober i Västerås!
Vi kommer under två dagar diskutera och insupa kunskaper om åtgärder för att nå miljökvalitetsnormer. Hit hör åtgärder för att minska övergödningen i sjöar, åtgärder för att få upp och ned fiskar i vattendrag och mycket annat. Den tredje dagen, 9 oktober, beger vi oss ut i fält och spanar in åtgärder som genomförs lokalt. Mer information och anmälningsblankett presenteras innan sommaren.
Välkommen!