”Från sött till salt” 30 nov- 2 dec 2011, Skövde

 program

Dag 1. 30 november

Bakgrunden till den förändrade regleringsstrategin för Vänern och dess miljöeffekter. Agneta Christensen & Susanna Hogdin, Länsstyrelsen i Västra Götaland

Edsvikens vattensamverkan – kommunal samverkan för vattenvård i en storstadsregion. Douglas Lithborn, Sollentuna kommun

Läkemedelsrester från sjukhus och avloppsreningsverk. Ingela Helmfrid, Universitetssjukhuset i Linköping

WATERS: Ett forskningsprogram om bedömningsgrunder för vattenkvalité i kust- och inlandsvatten.  Ulla-Li Zweifel, Havsmiljöinstitutet

Vattenbruk i ekosystemet. Daniel Melin, Jordbruksverket

Dag 2. 1 december

Vad händer med Vätterns unika bestånd av storröding? Tomas Jonsson, Högskolan i Skövde

Mot ett hållbart pelagiskt fiske i Östersjön. Noel Holmgren, Högskolan i Skövde

Kustfiskens beroende av havet: gösprojektet. Sture Hansson, Stockholms universitet

Havs-, brack- eller sötvatten – ålens svåra val. Håkan Wickström, SLU

Stormusslor som bioindikatorer. Annie Jonsson, Högskolan i Skövde

Kräftgång för ullhandskrabban i Sverige. Marcus Drotz, Vänermuseet

Söta och salta direktiv. Anneli Harlén, Havs- och vattenmyndigheten

Avrinning: så påverkas Östersjön nu och i framtiden. Bo Gustavsson, Stockholm Resilience Centre

Precisionsgödsla – mindre belastning på miljön. Lina Nolin, Högskolan i Skövde

SLU Aqua – en ny vatteninstitution från lab. Magnus Appelberg, SLU

HaV i praktiken. Lennart Sorby, Havs- och vattenmyndigheten