Vattendagarna är limnologföreningens viktigaste sammankomst. Den går av stapeln varje höst och cirkulerar över landet.

Vattendagarna har arrangerats årligen sedan föreningens bildande 19xx och cirkulerat runt landet. Nedan finns en karta med genomförda vattendagar.