Vattendagarna är limnologföreningens viktigaste sammankomst. Den går av stapeln varje höst och cirkulerar över landet.

Vattendagarna har arrangerats årligen sedan föreningens bildande 19xx