Vattendagarna och vattenorganisationernas riksmöte 2016

Vattendagarna 2016 arrangerades i Umeå med temat Skogsbruk och vattenkraft i harmoni med miljökvalitetsnormer och miljömål Har vi styrmedlen, samverkansformerna och kunskapen?  Underteman som diskuterades var samverkan och kemisk påverkan på vatten. I en paneldebatt skickligt ledd av Sverker Olofsson diskuterades lösningar på miljöproblem med inbjudna företrädare för näringarna, myndigheterna och konferensdeltagarna. (Om du är nyfiken så hittar du programmet här).

Ta en titt på föreläsarnas presentationer och foton från konferensen nedan!

Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten,

Närmast i bild, Sverker Olofsson, i mitten, Havs- och Vattenmyndighetens GD Jakob Granit. Till vänster Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten.

Paneldebatt med

Paneldebatt om skogsbruk och vatten med Staffan Norin, Skogsstyrelsen, Birgitta Boström, SCA, Mats Blomberg, Södra Skogsägarna, Joakim Kruse, Vattenmyndigheten, Torkel Blomqvist, Sportfiskarna och Lars-Erik Holmberg, Kalix- och Töreälvens vattenråd.

 

Lars-Erik Holmberg, Kalix- och Töreälvens vattenråd diskuterade vem som ansvarar för att återställa flottledsrensade vattendrag.

Lars-Erik Holmberg, Kalix- och Töreälvens vattenråd diskuterade vem som ansvarar för att återställa flottledsrensade vattendrag

Jakob Bergengren om den fantastiska resan till den jungfruliga floden Varzuga på Kolahalvön.

Jakob Bergengren om den den jungfruliga floden Varzuga på Kolahalvön

Som avslutning drog Martin Falklind en gastkramande fiskehistoria om den gamle och havet.

Som avslutning drog Martin Falklind en gastkramande fiskehistoria om den gamle och havet.

 

 

exkursion-5

Exkursionsdag 3 vid Lögdeälven – en fritt strömmande skogsälv i ett av Sveriges mest spektakulära erosionslandskap

exkursion-7

Föreläsning och fika.

 

 

 

 

Presentationer

(Listan över presentationer nedan kommer att uppdateras kontinuerligt den närmaste tiden)

Vad kan skogsälven Varzuga lära? Jakob Bergengren, HaV

Vattenkraftens betydelse för Sverige. Jesper Nyberg, Svensk Energi

Älvräddarnas arbete med rättsprocesser, Christer Borg, Älvräddarna

Samverkan för Skråmträsket, Elisabeth Berggren, Skellefteå kommun

Strategin för vattenkraften och prioritering av åtgärder. Niklas Egriell, HaV

Styrning och förvaltning av skogens vatten Elisabet Andersson, Skogsstyrelsen

Vem ska städa upp efter flottningen? Lars-Erik Holmberg, Kalix- och Töreälvens vattenråd

Vattenförvaltningen i Finland – med fokus mot skogen Lotta Haldin, NTM-centralen Södra Österbotten

Skogens vatten och femtio nyanser av brunt. Hjalmar Laudon, SLU

Samverkan med landskapet som fokus, Ursula Neussel, Vilhelmina Model Forest/Skogsstyrelsen

Åtgärdsprioritering i vattenkraften, Rickard Holmgren, Vattenfall

Projekt EKOLIV: utvärdering av vattenkraftsrelaterade åtgärder, Leonard Sandin

Anteckningar från workshop om samverkan kring övergödning

Gränsöverskridande vattensamarbete, Vincent Westberg, NTM-centralen Södra Österbotten

Från praktik till politik – skogens vatten i ett landskapsperspektiv, Camilla Sandström, Umeå universitet

Skogens vatten och skogsbrukets roll i vattenlandskapet. Mats Blomberg, Södra skogsägarna

Friskare skogsvatten – samverkan som gett resultat. Tobias Eriksson. Länsstyrelsen Västerbotten