Styrelsen väljs på årsmötet och årsmötesprotokoll finns att tillgå på hemsidan och övriga styrelseprotokoll liksaå. Du kan också se vilka som suttit i tidigare styrelser.

Linnea jagrud
Linnéa Jägrud
Sekreterare. Limnolog med fokus på strömvatten och kantzoner, speciellt i skogsmark.
Read more.
Karin Olsson
Ordförande Limnolog från Lunds universitet som arbetar på Länsstyrelsen i Skåne med vattenfrågor, främst restaurering av vattendrag. Gillar att måla
Read more.
Jakob Bergengren
Jakob Bergengren
Miljöingenjör på Tekniska verken i Linköping. Arbetar med vattenfrågor i allmänhet och vattenkraft i synnerhet.
Read more.
Erik Årnfelt
Erik Årnfelt
Ledamot Arbetar på Havs och vattenmyndigheten med alla frågor kring fysisk restaurering i limniska miljöer.
Read more.
Annika Stål Delbanco
Kassör Jobbar som naturmiljökonsult på Calluna AB som koordinator för försäljning inom vattentjänster. Fil dr i Limnologi.
Read more.