Styrelsen

Karin Olsson
Ordförande

Länsstyrelsen Skåne                 Södergatan 5                               205 15 Malmö Karin.U.Olsson@lansstyrelsen

Linnéa
Jägrud
Sekreterare

Linnea

Skogsstyrelsen
Frihamnen 16 B
41 755 Göteborg
linnea.jagrud@skogsstyrelsen.se

Annika
Delbanco
Kassör

Annika

Calluna AB
Husargatan 3
211 28 Malmö
annika.delbanco@calluna.se

Styrelsen väljs på årsmötet och årsmötesprotokoll finns att tillgå på hemsidan och övriga styrelseprotokoll liksaå. Du kan också se vilka som suttit i tidigare styrelser.


Henrik
Schreiber
Ledamot

Tyréns
Peter Myndes Backe 16
118 86 Stockholm
henrik.schreiber@tyrens.se

Jakob
Bergengren
Ledamot

jakob.bergengren 1

Tekniska verken i Linköping AB Brogatan 1
Box 1500                                          58 115 Linköping  Jakob.Bergengren@tekniskaverken.se