Styrelsen

Niclas
Bäckman
Ordförande

NiclasBäckman1

Länsstyrelsen i Östergötlands län
581 86 Linköping
Niclas.Backman@lansstyrelsen.se

Linnéa
Jägrud
Sekreterare

Linnea

Skogsstyrelsen
Frihamnen 16 B
41 755 GÖTEBORG
linnea.jagrud@skogsstyrelsen.se

Annika
Delbanco
Kassör

Annika

Calluna AB
Husargatan 3
211 28 Malmö
annika.delbanco@calluna.se

Styrelsen väljs på årsmötet och årsmötesprotokoll finns att tillgå på hemsidan och övriga styrelseprotokoll liksaå. Du kan också se vilka som suttit i tidigare styrelser.


Henrik
Schreiber
Ledamot

20150423_Henrik

Tyréns
Peter Myndes Backe 16
118 86 Stockholm
henrik.schreiber@tyrens.se

Jakob
Bergengren
Ledamot

jakob.bergengren 1

Havs och Vattenmyndigheten
Box 11930
404 39 Göteborg
jakob.bergengren@havochvatten.se