Styrelsen väljs på årsmötet och årsmötesprotokoll finns att tillgå på hemsidan. Du kan också se vilka som suttit i tidigare styrelser.

 • Linnea jagrud

  Linnéa Jägrud

 • Karin Olsson

 • Annika Stål Delbanco

 • Jakob Bergengren

  Jakob Bergengren

 • Erik Årnfelt

  Erik Årnfelt