Svenska föreningen för limnologi eller som den hette i början SLF = Svenska Limnologföreningen bildades efter viss vånda på de första vattendagarna 1978 i Stockholm (eller om det var Uppsala).

Föreningen kämpar på under de kommande åren men 1990 var medlemsantalet så litet att Vattendagarna ställdes in och föreningen hotades av nedläggning. Styrelsen avgick, och föreningen förklarades (nästan) nedlagd. Men i maj sker en rekonstruktion, tack vare ffa Stefan Löfgren och Håkan Olsson.

Efter rekonstruktionen 1991 sker även namnbyte från SLF (Svenska Limnologföreningen)
till SFL (Svenska Föreningen för Limnologi) ty alla är inte formellt LIMNOLOGER, men arbetar med, år utbildade i, eller brinner för SÖTVATTEN