Vattendagarna 2021 gick av stapel 13-15 oktober i Östersund. nedan finns programmet med länkar till respektive presentation. Materialet kommer att läggas ut allt eftersom det blir tillgängliga.

 

Program

Onsdag 13 oktober Tema: Konnektivitet och biologisk mångfald

09.00-10.00 Registrering och fika
10.00-10.30 Välkommen till Vattendagarna 2021, Marita Ljung Landshövding Jämtlands län

10.30-11.00 Jämtländska ögonblick-scener ur ett vattenlandskap, Ingemar Näslund Länsstyrelsen Jämtlands län

11.00-11.30 Miljöförbättrande åtgärder i vattendrag, Niclas Carlsson Karlstad universitet

11.30-12.00 Sportfiskarnas restaureringsarbete Andreas Karlberg och Lars Ljunggren, Sportfiskarna

12.00-13.00 Lunch 12.30-13.00 Årsmöte SFL

13.00-13.30 Fiskarnas Rike – förhandstitt på avsnitt ur den tv-aktuella trilogin om Sveriges fiskar , Martin Falklind

13.30-14.00 Dammar som fornlämning samt om flottningslämningar längs Ammerån, Mikael Jakobsson Riksantikvarieämbetet och John Molin Länsstyrelsen Västernorrland

14.00-14.30 Samlade erfarenheter från Norge, Atle Harby SINTEF Energy

14.30-15.00 Fika

15.00-15.30 Pilotprojekt Ljungan, Bart de Wachter Länsstyrelsen Jämtlands län, Sara Grettve Vattenkraftens Miljöfond, Elisabeth Undén

15.30-16.45 LIFE-framtidsversion, Fredrik Nordwall HaV och Anna Lindhagen Naturvårdsverket

16.45-17.00  Till minne av Lennart Henrikson, Jakob Bergengren och Linnéa Jägrud SFL

17.00 Avslut dag ett Karin Olsson SFL

17.30 Mingel och postersession

18.30 Middag med underhållning

Torsdag 14 oktober Tema: Klimat och biologisk mångfald

08.15-08.30 Presentation av nya styrelsen samt praktisk info

08.30-09.00 Internationell utblick, Cecilia Lindblad Naturvårdsverket

09.00-09.30 Restaurering av vattendrag-ett helhetsperspektiv, Roland Jansson Umeå universitet

09.30-10.00 Hur länge räcker vattnet?, Niclas Hjerdt SMHI

10.00-10.30  Fika

10.30-11.00  Klimatförändringar-påverkan på vattendrag, Åsa Widén Umeå universitet

11.00-11.30  Små byten och stora rovfiskar – hotade naturvärden i norrländska sjöar?, Gunnar Öhlund Sveriges Lantbruksuniversitet

11.30-12.00 Indalsälven, källa till atmosfäriskt CO2, Andreas Andersson Mittuniversitetet

12.00-13.00  Lunch

13.00-13.30 Uppvärmning och oligotrofiering påverkar biodiversitet och produktion i fjällsjöar – men lämpliga bedömningsgrunder saknas, Willem Goedkoop Sveriges Lantbruksuniversitet

13.30-14.00  Återvätning för klimatet, hur mycket biologisk mångfald kan det ge?  – En 500 000 hektar stor utmaning!, Linnéa Jägrud Skogsstyrelsen

14.00-14.30  Spredning og effekter av fremmed fisk i fremtiden: Casestudier fra Norge, Kim Baerum NINA

14.30-15.00  Fika

15.00-15.30  Biologisk mångfald e-DNA, Micaela Hellström MIX Research

15.30-16.00  Antropogen försurning och klimatförändringar i Jämtlands län Johan Ahlgren Länsstyrelsen Jämtlands län och Johan Ahlström Länsstyrelsen Västerbotten

16.00-16.30  Restaurering i Jämtland-kopplat till exkursionen, Länsstyrelsen Jämtlands län

16.30 Avslut dag två och information inför exkursionen, Länsstyrelsen Jämtlands län

Fredag 15 oktober – Exkursion 08.00-16.00

Fredagens exkursion kommer att ägnas åt restaurering av vattendrag. Vi besöker ett vattendrag där återställning efter flottning pågår. Ni kommer få möjlighet att gruppvis komma med förslag till hur vilka åtgärder som ska vidtas i en rensad sträcka. Det kommer också att ges möjlighet att besöka Billstån med omlöp och återställda miljöer.

Select categories!