Du hittar program och annan aktuell information på https://axacoair.se/go?wrA4y0jQ

Tema Biologisk mångfald i vattenmiljön med
kopplingar till konnektivitet och klimateffekter

Vattendagarna 13-15 oktober 2021 arrangeras av Svenska Föreningen för Limnologi tillsammans med Länsstyrelsen i Jämtlands län. Årets program innehåller allt från utblickar i Europa och nydanande forskning till såväl föreläsningar om vattenhushållning och populationsdynamik som artinteraktioner och främmande arter. Under den avslutande exkursionsdagen kommer vi också att få ta del av erfarenheter från restaurerade vattendrag i Norrland. Vi ser mycket fram emot att äntligen kunna erbjuda dessa dagar igen och hoppas få se er där! Vi kommer att uppdatera vår hemsida (www.limnologerna.org) och facebooksida (Svenska Föreningen för Limnologi) med mer information vartefter.
Planera in dagarna i din kalender så ses vi i oktober!