5-7 0ktober Elite Stadshotellet i Karlstad

Välkomna att delta på årets Vattendagar i Karlstad, nu
tillsammans med Fiskmarknad!

Vattendagarna med Fiskmarknad är en konferens för alla som är engagerade i arbetet med fiskvandring, fiskpassage och restaurering där möjlighet ges att lyssna på föredrag, skapa nätverk, träffa kraftbolag, myndigheter och konsulter. Du kommer även träffa utställare som exempelvis återförsäljare av relevanta produkter och tjänster. Den 7
oktober arrangeras en exkursion.

Fiskmarknadens målgrupper är vattenförvaltare, fiskevårdsområden, kraftbolag, konsulter, myndigheter, universitet, icke statliga intressegrupper och organisationer, återförsäljare, övriga intresserade. Arrangörer är SFL, Karlstads universitet, Länsstyrelsen i Värmlands, Örebro och Västra Götalands län.