5-7 0ktober Elite Stadshotellet i Karlstad

Välkomna att delta på årets Vattendagar i Karlstad, nu
tillsammans med Fiskmarknad!

Vattendagarna med Fiskmarknad är en konferens för alla som är engagerade i arbetet med fiskvandring, fiskpassage och restaurering där möjlighet ges att lyssna på föredrag, skapa nätverk, träffa kraftbolag, myndigheter och konsulter. Du kommer även träffa utställare som exempelvis återförsäljare av relevanta produkter och tjänster. Den 7 oktober arrangeras en exkursion.

Fiskmarknadens målgrupper är vattenförvaltare, fiskevårdsområden, kraftbolag, konsulter, myndigheter, universitet, icke statliga intressegrupper och organisationer, återförsäljare, övriga intresserade. Arrangörer är SFL, Karlstads universitet, Länsstyrelsen i Värmlands, Örebro och Västra Götalands län.

Program Onsdag 5 oktober

TEMA: I GRÄNSLANDET FÖR DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN

09.00-09.45 Registrering och smörgåsfika
09.45-10.00 Praktisk information, Moderator Bo Landin
10.00-10.15 Välkomna
10.15-11.00 Limnologin i gränslandet, Ingemar Näslund, Lst Jämtland och Erik Degerman, fd SLU 📁
11.00-11.20 Biodiversitetsstrategi 2030 och ny lagstiftning, Erik Årnfelt, HaV 📁
11.20-11.40 Ny restaureringsstrategi, Joacim Näslund, SLU
11.40-12.00 River Restoration Center – ett kompetenscentrum för restaurering (ENG), Martin Janes RRC
12.00 LUNCH och FISKMARKNAD
12.45-13.30 SFL Årsmöte
13.30-13.50 Centrum för vattenkraft, miljö och samhälle, Johan Östergren, SLU
13.50-14.10 Habitatrestaurering av Klarälven efter flottning, Pär Gustafsson Lst Värmland
14.10-14.30 Havsnejonöga – kräsen rackare på kraftig tillbakagång Mikael Svensson, SLU och Elisabeth Thysell, Lst Halland
14.30-14.50 Rara arter i sötvatten och på sötvattensstränder, Ulf Bjelke och Eddie von Wachenfeldt, Artdatabanken, SLU📁
14.50-15.30 FIKA och FISKMARKNAD
15.30-15.50 Flodkräftan i Värmland, Tomas Jansson, Kräftmannen AB📁
15.50-16.10 Arbetet med invasiva främmande arter, Joel Jansson och Niklas Lindell, Lst Jönköping
16.10-16.30 Långsam monsterfisk med förkärlek för småkryp – är det möjligt att återetablera Stör i Göta Älv?, Linnéa Jägrud, Sportfiskarna
16.30 FISKMARKNAD
18.00 Mingel med fördrink
18.30 ”Håll stövlarna leriga”, Bo Landin
19.00 MIDDAG med underhållning

THURSDAY 6 OCTOBER

Theme: Remedial measures in regulated rivers

Moderators Grete Algesten och Anna Hagelin

08.15-08.30Presenting the new SFL board and practical information, SFLChair
08.30-09.00National Hydropower Relicensing Plan (NAP)
Johan Kling, Swedish Agency for Marine and Water Management
09.00-09.30 Financing sustainable hydropower i Sweden funding,
Anna Jivén, The Hydroelectric Environmental Fund
📁
09.30-10.00 Mainstreaming Nature-based Solutions for transformative river restoration: the MERLIN project and the Scheldt case study in Belgium
Peter Goethals, Ghent University, RIBES
📁
10.00-10.30 FIKA and FISKMARKNAD
10.30-11.00 Prioritization within and between catchments–International example “Penobscot”
Molly Payne Wynne, The Nature Conservancy, USA
🎬
11.00-11.30 Expanding the environmental design concept,
Mauro Carolli, SINTEF, Norway
11.30-12.00 Dam removal Europe, Herman Wanningen, World fish migration foundation, Netherlands
12.00-13.30 LUNCH och FISKMARKNAD
13.30-14.00 Norwegian downstream passage solutions
Ana Silva, Norwegian Institute for Nature Research, (NINA)
📁
14.00-14.30 Ecological models for assessing hydropeaking and habitat restoration scenarios
Mahboobeh Hajiesmaeli, Karlstad University
📁
14.30-15.00Studying freshwater ecosystems, ecohydraulics, hydropower and fish across the globe
Luiz G. M. Silva, ETH Zürich, Switzerland
15.00-15.30 FIKA och FISKMARKNAD
15.30-16.00Ecohydraulics – challenges and opportunities
Christos Katopodis, Katopodis Ecohydraulics Ltd, Canada, RIBES expert advisory board
📁
16.00-16.15 Introducing RIBES-River flow regulation, fish BEhaviour and Status –
Claudio Comoglio, Politecnico di Torino, Italy, RIBES coordinator
16.15-17.00RIBES lightning talks – 15 x 3 minutes, RIBES Early Stage Researchers
17.00-17.15Field-trip information, County Administrative board of Värmland
17.15-RIBES Poster session and FISKMARKNAD
18.30INTERNATIONAL DINNER
Anna Jivén VD, Vattenkraftens Miljöfond/CEO Swedish Hydroelectric Environmental fund.
Anna Hagelin
Fiskebiolog som nu jobbar på Länsstyrelsen i Västra Götaland som projektledare och sakkunnig i frågor rörande laxfisk.
Hon jobbade tidigare på Karlstad universitet med bevarande av laxfisk i vattenkraftsutbyggda vattendrag. Hon disputerade 2019.
Ana T Silva
Ana T Silva is a researcher at the Norwegian Institute for Nature Research (NINA) in Norway.
She holds a PhD in Forestry Engineering from the University of Lisbon. Her research focus on fish conservation and it is based on an interdisciplinary approach that draws from the fields of ecology, biology, and engineering. In her work she tries to better understand fish-fluid motion and use that knowledge to develop mitigation measures, for two-way fish migration at regulated rivers.