Ordförande Limnolog från Lunds universitet som arbetar på Länsstyrelsen i Skåne med vattenfrågor, främst restaurering av […]
Kassör Jobbar som naturmiljökonsult på Calluna AB som koordinator för försäljning inom vattentjänster. Fil dr i […]
Erik Årnfelt
Ledamot Arbetar på Havs och vattenmyndigheten med alla frågor kring fysisk restaurering i limniska miljöer. Brinner […]
Inlöp Väserås
Nu är vattendagarna 2019 avklarade, alla presentationer mm finna att se här.