Vattendagarna 13-15 oktober 2021 arrangeras av Svenska Föreningen för Limnologi tillsammans med Länsstyrelsen i Jämtlands län. […]
Inlöp Väserås
Nu är vattendagarna 2019 avklarade, alla presentationer mm finna att se här.
Vi kommer under två dagar diskutera och insupa kunskaper om åtgärder för att nå miljökvalitetsnormerna. Hit […]
2017 års vattendagar hölls 14-16 november i Halmstad med temat Hållbara vatten – Hur skapar vi […]