Linnea jagrud
Sekreterare. Limnolog med fokus på strömvatten och kantzoner, speciellt i skogsmark.
Ordförande Limnolog från Lunds universitet som arbetar på Länsstyrelsen i Skåne med vattenfrågor, främst restaurering av […]
Kassör Jobbar som naturmiljökonsult på Calluna AB som koordinator för försäljning inom vattentjänster. Fil dr i […]
Jakob Bergengren
Miljöingenjör på Tekniska verken i Linköping. Arbetar med vattenfrågor i allmänhet och vattenkraft i synnerhet.
Erik Årnfelt
Ledamot Arbetar på Havs och vattenmyndigheten med alla frågor kring fysisk restaurering i limniska miljöer.