2017 års vattendagar

2017 års vattendagar hölls 14-16 november i Halmstad med temat Hållbara vatten – Hur skapar vi en blågrön infrastruktur med bevarad biologisk mångfald? Bilder och presentationer finner Du under fliken ”Vattendagarna”.  
Read More