Jakob Bergengren
Miljöingenjör på Tekniska verken i Linköping. Arbetar med vattenfrågor i allmänhet och vattenkraft i synnerhet.
Erik Årnfelt
Ledamot Arbetar på Havs och vattenmyndigheten med alla frågor kring fysisk restaurering i limniska miljöer.