Ordförande Limnolog från Lunds universitet som arbetar på Länsstyrelsen i Skåne med vattenfrågor, främst restaurering av […]
Kassör Jobbar som naturmiljökonsult på Calluna AB som koordinator för försäljning inom vattentjänster. Fil dr i […]