Linnea jagrud
Sekreterare. Limnolog med fokus på strömvatten och kantzoner, speciellt i skogsmark.